เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 237]
 
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 200]
 
  ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดก...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 225]
 
  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 228]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิ...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 194]
 
  ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำฯเป็นศูนย์กักตัว[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 191]
 
  ตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณบ้านพักตำรวจ[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 195]
 
  ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 205]
 
  ตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณทางโค้งบ้านเขาดิน[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 217]
 
  ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 188]
 
  ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดเขาดิน[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 197]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านป่าช้ากวาง หมู่ 3[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 195]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านป่าตะแบก ม.11[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 193]
 
  ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 192]
 
  ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51