เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 14 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]158
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม) [ 30 ส.ค. 2566 ]6
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]13
5 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก [ 8 ส.ค. 2566 ]4
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซีเอฟ ของผิด.คิดจนหัวจะปวด [ 8 ส.ค. 2566 ]6
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถฯ [ 8 ส.ค. 2566 ]6
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจ [ 8 ส.ค. 2566 ]9
9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ส.ค. 2566 ]5
10 เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]5
11 รื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]6
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]13
13 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]14
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร [ 19 ก.ค. 2566 ]7
15 📣ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรฐาน การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 19 ก.ค. 2566 ]6
16 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]12
17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 ก.ค. 2566 ]15
18 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]10
19 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรการ การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 มิ.ย. 2566 ]11
20 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ง [ 21 มิ.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12