เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมรณรงค์ รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา [ 26 มิ.ย. 2567 ]10
2 แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า [ 28 พ.ค. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 21 พ.ค. 2567 ]36
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ [ 13 พ.ค. 2567 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ค. 2567 ]35
6 ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และความหมาย บทบาท ของอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 2 พ.ค. 2567 ]7
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 เม.ย. 2567 ]52
8 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]10
9 สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด สกลนคร [ 13 มี.ค. 2567 ]19
10 สื่อรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. [ 12 มี.ค. 2567 ]60
11 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]20
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มี.ค. 2567 ]21
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 28 ก.พ. 2567 ]17
14 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE) [ 27 ก.พ. 2567 ]73
15 ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3519 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]26
16 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) และประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) [ 16 ก.พ. 2567 ]17
17 เรื่อง การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 23 ม.ค. 2567 ]18
18 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคครทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2567 ]39
19 สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 10 ม.ค. 2567 ]22
20 ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2566 ]14
21 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ห้ามเผาหญ้า เผาขยะ เผาในที่โล่งแจ้ง และการเผาในพื้นที่การเกษตร [ 20 ธ.ค. 2566 ]6
22 ประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
23 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ริบเงินหลักประกันศัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 8 ธ.ค. 2566 ]26
24 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]26
25 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]190
26 แผนการเดินรถปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]50
27 การรับฟังความคิดห็นของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลคลองหาด [ 11 ต.ค. 2566 ]45
28 การออกสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]46
29 แผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]158
30 เรื่อง แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด [ 29 ก.ย. 2566 ]7
31 ประกาศบัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 29 ก.ย. 2566 ]5
32 ประกาศผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]5
33 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 14 ก.ย. 2566 ]71
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]273
35 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม) [ 30 ส.ค. 2566 ]56
36 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสม [ 18 ส.ค. 2566 ]9
37 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]59
38 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก [ 8 ส.ค. 2566 ]43
39 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซีเอฟ ของผิด.คิดจนหัวจะปวด [ 8 ส.ค. 2566 ]48
40 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถฯ [ 8 ส.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7