เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจากเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาดเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % [ 27 มิ.ย. 2565 ]55
2 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]39
3 ประกาศเทศบาลวังน้ำเย็นเรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานโครงกการ [ 1 มิ.ย. 2565 ]60
4 ผลการประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]56
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 31 พ.ค. 2565 ]63
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 30 พ.ค. 2565 ]56
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียม (โต๊ะปูนปั้นลายไม้)” [ 26 พ.ค. 2565 ]62
8 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2565 ]80
9 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน [ 24 พ.ค. 2565 ]60
10 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การขึ้นทะเบียบผู้ป่วยเพื่อขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล [ 17 พ.ค. 2565 ]62
11 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]93
12 จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]95
13 อัตราการเก็บภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]65
14 Imtegrity and Transparency Assessment (ITA) 2022 อำเภอคลองหาด [ 7 ก.พ. 2565 ]61
15 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการกำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2565 ]67
16 เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง [ 1 ธ.ค. 2564 ]71
17 แจ้งปิดตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน [ 16 พ.ย. 2564 ]65
18 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื่อกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]60
19 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุครที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป้นที่ประจักษ์ [ 1 พ.ย. 2564 ]67
20 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่อบุคลต้นแบบด้วยคุณธรรม จรยธรรม [ 1 พ.ย. 2564 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9