เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด