เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านซับมะกรูด[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 272]
 
  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้ศูนย...[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 300]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านคลองหาดพัฒนา[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 273]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านเขาผาผึ้ง[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 285]
 
  ทำบุญตักบาตรถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 271]
 
  ซ่อมไฟรายทาง หมู่ 8, หมู่ 2 และสวนน้ำเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 256]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านป่าตะเเบก[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 275]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านใหม่ไทยพัฒนา[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 260]
 
  ประชุมแผนปฏิบัติการ เพื่อควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 370]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านป่าช้ากวาง[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 294]
 
  ให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ฟรี!! แก่ประชาชน บริเวณบ้า...[วันที่ 2020-06-11][ผู้อ่าน 255]
 
  ซ่อมไฟรายทาง หมู่ 7 บ้านซับมะกรูด และหมู่ 9 บ้านเข...[วันที่ 2020-06-11][ผู้อ่าน 306]
 
  ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ บริเวณบ้านเขาเลื่อมใต้[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 311]
 
  ทต.คลองหาดเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 394]
 
  ตู้ปัน​น้ำใจเทศบาลตำบลคลองหาด[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 218]
 
  ติดตั้งและซ่อมไฟรายทาง หมู่ 1 และหมู่ 6[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 268]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41หน้า 42|43|44|45|46|47|48|49|50|51