เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลคลองหาดได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายัง
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคลองหาด
     เอกสารประกอบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด