เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ้อมแผนสกัดผู้ชุมนุมเข้ายึดสถานที่ราชการ


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซักซ้อมแผนสกัดผู้ชุมนุมเข้ายึดสถานที่ราชการ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหาด