เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
ITA 2563
ITA 2564
ITA 2565
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 12
       วันที่ 15 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 12 โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.) ที่ 1102
 
  ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 12
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน บ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 4 และบ้านเขาเลื่อมใต้ หมู่ที่ 9
  ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดศาลาพักถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
  ดำเนินการนำผู้กักตัวที่สถานกักกัน (LQ)โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
  ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดเขาดิน
  ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19 หมู่ที่ 12
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19 หมู่ที่ 6
  อบรมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  สำรวจเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองหาด
   
 
SDGs กับอาหารริมทาง
SDGs กับชีวิตคนเมือง
SDGs กับเกษตรกร