เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ [ 21 ต.ค. 2563 ]15
2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 49 จังหวัด [ 16 ต.ค. 2563 ]6
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 21 ก.ค. 2563 ]95
4 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2563 ]42
5 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]37
6 วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ตัดผมฟรี ที่เทศบาลตำบลคลองหาด [ 24 มิ.ย. 2563 ]33
7 จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจัดงาน "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4" [ 24 มิ.ย. 2563 ]32
8 Nwe Normal ปรับพฤติกรรม พิชิตโควิด เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ [ 17 มิ.ย. 2563 ]37
9 แผนการให้บริการตัดผมฟรีของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]32
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8