เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในพื้นที่ตำบลคลองหาด 13 หมู่บ้าน