เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว