เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณสถานีตำรวจภูธรคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว