เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้อง


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองหาดได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องไปเยี่ยมชมสวนเศษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคลองซับ ตำบลคลองไก่เถื่อน เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ และมีกิจกรรมร่วมกัน