เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


มอบวัสดุช่วยเหลือในการซ้อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่เกิดเพลิงไหม้


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ ในนามศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่มอบวัสดุช่วยเหลือในการซ้อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่เกิดเพลิงไหม้ ม.4 บ้านไทยพัฒนา ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564