เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ 3 และหมู่ 8


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลคลองหาด ออกซ่อมไฟรายทาง หมู่ 3 บ้านป่าช้ากวาง และหมู่ 8 บ้านเขาดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับแสงสว่าง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่