เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประชุมชี้แจงเน้นย้ำให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม


วันที่ 23 เมษายน 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด จัดประชุมชี้แจงเน้นย้ำให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด