เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00018 eherwherqh [ 0 ] [ 0 ] qerhqerhadf [05-01-2021 03:49] ยังไม่มีคนตอบ
00017 aerhersh [ 0 ] [ 0 ] ;ls [05-01-2021 03:45] ยังไม่มีคนตอบ
00016 ;lswergherh [ 0 ] [ 0 ] ;lsherherh [05-01-2021 03:45] ยังไม่มีคนตอบ
00015 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] gaweg [03-01-2021 22:20] ยังไม่มีคนตอบ
00014 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] gaweg [03-01-2021 22:19] ยังไม่มีคนตอบ
00013 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] gaweg [03-01-2021 22:19] ยังไม่มีคนตอบ
00012 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] [03-01-2021 22:17] ยังไม่มีคนตอบ
00011 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] [03-01-2021 22:17] ยังไม่มีคนตอบ
00010 sgsdg [ 0 ] [ 0 ] gaweg [03-01-2021 22:17] ยังไม่มีคนตอบ
00009 https://pastebin.com/raw/1awU66Aa [ 0 ] [ 0 ] https://pastebin.com/raw/1awU66Aa [03-01-2021 22:16] ยังไม่มีคนตอบ
00008 https://pastebin.com/raw/1awU66Aa [ 0 ] [ 0 ] https://pastebin.com/raw/1awU66Aa [03-01-2021 22:15] ยังไม่มีคนตอบ
00007 saddggds [ 0 ] [ 0 ] dasg [03-01-2021 22:14] ยังไม่มีคนตอบ
00006 saddggds [ 0 ] [ 0 ] dasg [03-01-2021 22:13] ยังไม่มีคนตอบ
00005 ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ [ 0 ] [ 0 ] ชาวคลองหาด [22-10-2020 15:20] ยังไม่มีคนตอบ
00004 โรคกระดูกคอ ***กต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดศีรษะ [ 0 ] [ 0 ] เอินเวย์กรุ๊ป [22-10-2020 15:15] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]