เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปิยมหาราช


วันนี้(20 ต.ค 66) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายนายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เข้าร่วมกิจารรมจิตอาสาพัฒนา (ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกตันไม้ ปลูกป้า) เนื่องในวันปียมหาราช ณ วัดไทรเดี่ยวศรัทธาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28