เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


รังวัดที่ดินที่ทางเทศบาลฯ ทำการขอเช่า จำนวน 250 ไร่


วันนี้(14 พ.ย 66) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้นายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรีฯ นายไพทูรย์ ชุมพร ประธานสภาฯ นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง ร่วมทำการรังวัดที่ดินที่ทางเทศบาลฯ ทำการขอเช่า จำนวน 250 ไร่ กับนายวีรวัฒน์ ศิวบวร หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด และนายธนพล โนนเผ่า เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว

2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28