เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา14.00 น. พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอฯ เกษตรอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ได้รับคำร้องแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหาด กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาดจากภัยพิบัติ เพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหาดทรายแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด.

2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28