เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ตรวจสอบแผงร้านค้า


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์ (นิติกร) นางสาวกัญจน์ณิชา ศรแสง (เจ้าพนักงานธุรการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ตรวจสอบแผงร้านค้า ที่ประสงค์ขอต่อเติมหลังคา ณ ตลาด จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29