เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์ (นิติกร) นางสาวกัญจน์ณิชา ศรแสง (เจ้าพนักงานธุรการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29