เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


กองช่างเทศบาลฯ ร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29