เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันฯลงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนนมผง และแพมเพิสเด็ก


วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566

นางสาวไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุกัญญา เสมอเหมือน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลคลองหาด ลงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนนมผง และแพมเพิสเด็ก ณ บ้านนายวิรัตน์ อับษร บ้านเลขที่ 5 หมู่ 10 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว.

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05