เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์ (นิติกร) นายสุเมธา ต้นกันยา (นักวิชาการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29