เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Team Care : LTC)


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหาดคลองแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด

พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Team Care : LTC)พร้อมดวยนางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาล นางกษมพร จุ้ยโต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานรัฐและชุมชนเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ทั้งนี้โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน เสียชีวิต 6 คน ได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)27คน และโครงการตามแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สำรวจปีล่าสุด 37 คน เสียชีวิต 1 คน เพื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสนับสนุนนค่าใช้จ่ายจัดบริการดูแลระยะยาวฯต่อไป.

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29