เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


เวลา 09.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองหาด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านตำบลคลองหาด (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เขาร่วมอบรมในโครงการในครัั้งนี่

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคลองหาด ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร

จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วมาให้ความรู้ ในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาพมอกควัน สร้างจิดสำนึก และสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการเผาในที่โล่งแจ้ง ป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชน จากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29