เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายธณกฤษ งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายปราณีต ไวน้อย รองประธานสภาเทศบาลฯ นายประกอบ บัวบาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด นางกษมพร จุ้ยโต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองหาด ดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำหน่าย ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่น ตามฤดูกาล คุณภาพดี และปลอดสารพิษ

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด

เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) โดย เทศบาลตำบลคลองหาด

2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29