เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ส.ค. 2566 ]42
42 เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]43
43 รื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]44
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]63
45 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]53
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร [ 19 ก.ค. 2566 ]45
47 📣ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรฐาน การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 19 ก.ค. 2566 ]45
48 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]65
49 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 ก.ค. 2566 ]54
50 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]47
51 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรการ การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 มิ.ย. 2566 ]46
52 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ง [ 21 มิ.ย. 2566 ]68
53 แจ้งขยายเวลาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]59
54 เรื่อง ฐานข้อมูลตลาดในเขตพืันที่ตำบลคลองหาด [ 9 มิ.ย. 2566 ]1
55 วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (24 พฤษภาคม 2566) [ 23 พ.ค. 2566 ]50
56 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 21 พ.ค. 2566 ]71
57 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2566 ]72
58 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]52
59 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด(ส.ท.) เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 พ.ค. 2566 ]59
60 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีเสียชีวิต [ 26 เม.ย. 2566 ]72
61 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2566 ]56
62 เรื่อง การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]2
63 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองหาด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]2
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2566 ]84
65 เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง (๓ ปี) [ 8 มี.ค. 2566 ]73
66 รายงานสถิติการให้บริการร้องเรียนร้องทุก [ 8 มี.ค. 2566 ]42
67 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ [ 2 มี.ค. 2566 ]1
68 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ [ 2 มี.ค. 2566 ]0
69 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2566 ]75
70 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]89
71 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]60
72 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 27 ม.ค. 2566 ]1
73 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 26 ม.ค. 2566 ]75
74 ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ม.ค. 2566 ]62
75 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ [ 19 ม.ค. 2566 ]60
76 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" [ 6 ม.ค. 2566 ]55
77 ผู้บริหารประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]56
78 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2566 ]61
79 แผนการเดินรถปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด [ 3 ม.ค. 2566 ]68
80 แจ้งเตือนข้อห้ามในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2565 ]53
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7