เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 26 ม.ค. 2566 ]63
42 ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ม.ค. 2566 ]46
43 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ [ 19 ม.ค. 2566 ]44
44 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" [ 6 ม.ค. 2566 ]42
45 ผู้บริหารประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]45
46 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2566 ]48
47 แผนการเดินรถปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด [ 3 ม.ค. 2566 ]46
48 แจ้งเตือนข้อห้ามในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2565 ]38
49 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน [ 20 ธ.ค. 2565 ]46
50 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2565 ]52
51 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]17
52 แจ้งประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย เรื่อง สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่นช่วงซี(Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 28 ต.ค. 2565 ]59
53 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]17
54 ประการเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]60
55 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 3 ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]16
56 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
57 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 30 ก.ย. 2565 ]18
58 เรื่อง แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด [ 30 ก.ย. 2565 ]21
59 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]17
60 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]17
61 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]21
62 ประกาศจากเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาดเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
63 ประการศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]109
64 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]17
65 ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ อปท [ 7 มิ.ย. 2565 ]28
66 ประกาศเทศบาลวังน้ำเย็นเรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางงานโครงกการ [ 1 มิ.ย. 2565 ]128
67 ผลการประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]121
68 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 31 พ.ค. 2565 ]142
69 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 30 พ.ค. 2565 ]122
70 โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียม (โต๊ะปูนปั้นลายไม้)” [ 26 พ.ค. 2565 ]185
71 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2565 ]149
72 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน [ 24 พ.ค. 2565 ]130
73 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การขึ้นทะเบียบผู้ป่วยเพื่อขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล [ 17 พ.ค. 2565 ]136
74 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]22
75 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]179
76 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]14
77 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการสำรวจน้ำเสียในตำบลคลองหาด [ 11 เม.ย. 2565 ]15
78 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]25
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ [ 2 มี.ค. 2565 ]18
80 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]15
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7