เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 9 มี.ค. 2564 ]199
122 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.พ. 2564 ]103
123 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหาด [ 22 ก.พ. 2564 ]176
124 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]183
125 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]188
126 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด [ 4 ก.พ. 2564 ]172
127 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 4 ก.พ. 2564 ]221
128 รายการปลดหนี้ พลิกชีวิต ต้องการการค้นหาชาวบ้านที่มีคุณสมบัติ [ 20 ม.ค. 2564 ]168
129 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเหตุพิเศษ [ 20 ม.ค. 2564 ]188
130 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 ม.ค. 2564 ]124
131 มาตรการควบคุมโรคในการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]126
132 แจ้งหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [ 7 ม.ค. 2564 ]171
133 งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว [ 5 ม.ค. 2564 ]162
134 มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ (โควิด-๑๙) [ 5 ม.ค. 2564 ]153
135 ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด [ 5 ม.ค. 2564 ]124
136 แจ้งปิดโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 4 ม.ค. 2564 ]199
137 ประชาสัมพันธ์ คลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องที่มีนัดตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปหากมีอาการปกติ ไม่ต้องมาโรงพยาบาลตามนัด [ 4 ม.ค. 2564 ]221
138 ประกาศจังหวัดสระแก้ว 0001/2564 ฉบับที่ 23 [ 4 ม.ค. 2564 ]122
139 แจ้งปิดโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 4 ม.ค. 2564 ]158
140 แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสระแก้ว [ 4 ม.ค. 2564 ]131
141 สถานการณ์โรคโควิด COVID-19 อำเภอคลองหาด วันที่ 4 ม.ค 2564 เวลา 12.00 น. [ 4 ม.ค. 2564 ]118
142 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 23 [ 4 ม.ค. 2564 ]117
143 ขออนุญาตแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 [ 3 ม.ค. 2564 ]174
144 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)" (3 มกราคม 2564) [ 3 ม.ค. 2564 ]158
145 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว [ 3 ม.ค. 2564 ]168
146 ประกาศพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564 [ 3 ม.ค. 2564 ]166
147 Timeline ของผู้ป่วยรายที่ 1 และ 2 ของจังหวัดสระแก้ว [ 1 ม.ค. 2564 ]169
148 ใครรู้ว่าตัวเองเสี่ยง และไปสถานที่ดังกล่าว ไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลคลองหาดนะคะ [ 1 ม.ค. 2564 ]356
149 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 64) [ 1 ม.ค. 2564 ]112
150 ตามที่มีผู้แชร์ข้อความ "กลุ่มสุ่มเสี่ยงในระดับหนึ่ง COVID19 SK" [ 1 ม.ค. 2564 ]170
151 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 64) [ 1 ม.ค. 2564 ]125
152 ตรวจพบ Covid-19 รวม 2,246 ราย ภายในประเทศ [ 30 ธ.ค. 2563 ]165
153 ศูนบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 [ 30 ธ.ค. 2563 ]143
154 น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [ 30 ธ.ค. 2563 ]119
155 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 3610/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) [ 29 ธ.ค. 2563 ]124
156 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 3208/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด [ 29 ธ.ค. 2563 ]263
157 แนวทางตรวจคัดกรองสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสระแก้ว [ 29 ธ.ค. 2563 ]153
158 สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี [ 29 ธ.ค. 2563 ]237
159 สระแก้ว การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัย- หน้ากากผ้า 100% [ 24 ธ.ค. 2563 ]122
160 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]114
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7