เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [ 15 ธ.ค. 2563 ]168
162 เลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า [ 8 ธ.ค. 2563 ]162
163 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ [ 21 ต.ค. 2563 ]170
164 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 49 จังหวัด [ 16 ต.ค. 2563 ]116
165 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหารงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 1 ต.ค. 2563 ]110
166 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
167 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประมาลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]122
168 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]135
169 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]173
170 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ก.ค. 2563 ]113
171 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 21 ก.ค. 2563 ]145
172 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2563 ]189
173 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]127
174 วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ตัดผมฟรี ที่เทศบาลตำบลคลองหาด [ 24 มิ.ย. 2563 ]149
175 จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจัดงาน "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4" [ 24 มิ.ย. 2563 ]126
176 Nwe Normal ปรับพฤติกรรม พิชิตโควิด เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ [ 17 มิ.ย. 2563 ]185
177 แผนการให้บริการตัดผมฟรีของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]123
178 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]118
179 การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 29 พ.ค. 2563 ]163
180 เว็บไซต์ไทยชนะ [ 26 พ.ค. 2563 ]196
181 เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดส่ง(จดหมาย)แบบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]120
182 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ [ 23 เม.ย. 2563 ]150
183 ประกาศ คลินิคเบาหวาน-ความดันโลหิต [ 21 เม.ย. 2563 ]131
184 เทศบาลตำบลคลองหาดจัดตั้งจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ [ 16 เม.ย. 2563 ]146
185 การยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 เม.ย. 2563 ]117
186 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามขายสุราทุกชนิด [ 11 เม.ย. 2563 ]136
187 ลงทะเบียนรับเน็ตมือถือฟรี 10GB & อัพสปีดเน็ตบ้าน [ 10 เม.ย. 2563 ]162
188 นายกฯ ออกข้อกำหนดใหม่ (ฉบับ3) ยกเว้น 7 กลุ่ม ออกนอกเคหสถาน ช่วงเคอร์ฟิวได้ [ 10 เม.ย. 2563 ]137
189 เราไม่ทิ้งกัน [ 8 เม.ย. 2563 ]183
190 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายที่ 9 เป็นหญิงมาจากพัทยา ภูมิลำเนาอำเภอวัฒนานคร [ 1 เม.ย. 2563 ]215
191 ผู้ป่วยโควิด รายที่ 8 อยู่วังน้ำเย็น [ 31 มี.ค. 2563 ]170
192 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 8 [ 31 มี.ค. 2563 ]167
193 ผ่อนผันการเดินทางของบุคคลที่มีสัญชาติไทย [ 30 มี.ค. 2563 ]160
194 Selective Social Distancing [ 30 มี.ค. 2563 ]186
195 สถานที่เสี่ยง COVID-19 สระแก้ว [ 30 มี.ค. 2563 ]116
196 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) [ 30 มี.ค. 2563 ]121
197 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคลองหาด [ 29 มี.ค. 2563 ]121
198 5 พื้นที่เสียง โควิด-19 [ 29 มี.ค. 2563 ]183
199 ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แยกตามรายจังหวัด ข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]217
200 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในอำเภอคลองหาด [ 25 มี.ค. 2563 ]745
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7